Health & Beauty

มะเร็ง: ภาพรวม

มะเร็งถูกนิยามโดยองค์การอนามัยโลกว่าเป็นคำทั่วไปสำหรับเรียกโรคกลุ่มใหญ่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ปัญหาสุขภาพทางร่างกายนี้มาจากหลากหลายสาเหตุและสามารถโจมตีใครก็ได้เช่นกัน

ในขณะที่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตความเป็นอยู่คือการมีสุขภาพที่ดี แต่มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งนี้ได้ป้องกันชีวิตออกจากโรคมะเร็ง เพราะมีกรณีศึกษาจำนวนไม่น้อยที่แสดงให้เห็นว่าคนที่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน ดังนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น มะเร็งคืออะไร?

มะเร็งเกิดจากเซลล์ที่แตกตัวอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้ เมื่อไม่สามารถควบคุมเซลล์เหล่านี้ได้มันจะกระจายไปทั่วร่างกาย โดยปกติแล้วเซลล์เหล่านี้จะกลายเป็นเนื้องอก ซึ่งมักจะเป็นสาเหตุเกิดอาการเจ็บป่วยอย่างร้ายแรง ผิวหนังมีการเปลี่ยนสีและเกิดความผิดปกติอื่นๆ มากมาย

ข่าวที่ทำให้เบาใจขึ้นได้บ้างได้บอกว่ามะเร็งไม่ได้น่ากลัวอย่างเมื่อ 20 ปีก่อน เพราะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในเรื่องการวิจัยโรคมะเร็ง ยิ่งไปกว่านั้นผู้ใจบุญเช่น บิล เกตส์ ได้ร่วมบริจาคเงินหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับศึกษาหาสาเหตุของโรคมะเร็ง

หากพูดถึงยารักษามะเร็ง ก็จำเป็นต้องมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งฟังดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่สิ่งนี้เองได้ช่วยให้ได้รับเงินทุนจำนวนมากสำหรับการศึกษาวิจัย และส่วนหนึ่งในการรักษามะเร็งที่โดดเด่นมากที่สุดคือยาเคมีบำบัด การฉายรังสี และการบำบัดตามโรคหรืออาการนั้นๆ